Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟ


Πλεονεκτεί ως προς την τιμή έναντι όλων των ανταγωνιστικών καυσίμων κίνησης, μειονεκτεί ακόμη ως προς το δίκτυο τροφοδοσίας.

Ο λόγος για την τιμή του φυσικού αερίου και αφορμή για το crash test που επιχειρείται σε αυτό το άρθρο αποτελεί η εξαγγελία της ΔΕΠΑ ότι προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου πρατηρίων για ΙΧ με το συγκεκριμένο καύσιμο.

Τα νούμερα λοιπόν λένε ότι ένα ΙΧ αυτοκίνητο που "καίει" φυσικό αέριο έχει όφελος γύρω στο 67% απ' ότι αν χρησιμοποιούσε βενζίνη, 59% έναντι του ντίζελ, και 31% έναντι του υγραερίου

Κι αυτό καθώς στην Ελλάδα...[διαβάστε εδώ περισσότερα].

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με την αεριοκίνηση.

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ;

                                     Μόνο σε περίπτωση ακραίων περιπτώσεων εμφάνισης ιδιαίτερων υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδίων στη ατμόσφαιρα (με βάση την περσινή εμπειρία 1-2 φορές) και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα θα τεθούν περιορισμοί ως προς τη χρήση τζακιών και σομπών, διευκρινίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα περί απαγόρευσης λειτουργίας των παραπάνω μεθόδων θέρμανσης.
Το υπουργείο, διευκρινίζει, αναλυτικότερα, σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει:
1. Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής απόφασης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και της προσπάθειας για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αιθαλομίχλη ενόψει της χειμερινής περιόδου.
2. Η επεξεργασία των μέτρων πραγματοποιείται από ειδικούς επιστημονικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, ενώ η παρακολούθηση των δράσεων γίνεται από τη Συντονιστική Διϋπουργική Ομάδα που έχει συσταθεί για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.
3. Η προωθούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση πηγάζει από την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου λήψης μέτρων για την προστασία του πληθυσμού και αποτελεί τη δεξαμενή των μέτρων τα οποία, επιλεκτικά και όχι απαραίτητα σωρευτικά, μπορεί να ληφθούν σε ένα έκτακτο επεισόδιο, ανάλογα με την έντασή του.
Τα επίπεδα για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την υγεία των πολιτών βασίζονται σε επιστημονικό πόρισμα της Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του υπουργείου Υγείας.
4. Με την έκδοση της απόφασης επιτυγχάνονται:
α) ο καθορισμός των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών,
β) ο προσδιορισμός των μέτρων που δύνανται να αποφασίζονται κατά περίπτωση (σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της ΚΥΑ),
γ) η ενημέρωση και η προστασία του πληθυσμού για τα επίπεδα συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες για την προστασία της υγείας όλων,
γ) ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις επεισοδίων.
5. Τα μέτρα που προβλέπονται διαχωρίζονται σε συστάσεις προφύλαξης του πληθυσμού και σε μέτρα που οδηγούν σε μείωση των εκπεμπόμενων σωματιδίων.
Οι συστάσεις για τον πληθυσμό διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, για άτομα αυξημένου κινδύνου και για το γενικό πληθυσμό. Τα άτομα αυξημένου κινδύνου σε ενδεχόμενο επεισόδιο είναι άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών κλπ. Οι συστάσεις αφορούν διαβαθμίσεις περιορισμού της άσκησης και της παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης (50, 75, 100, πάνω από 150 μg/m3). Στην κατηγορία μέτρων προστασίας του πληθυσμού, εντάσσεται και η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των κτιρίων εκπαίδευσης, όπως τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υποχρεωτικής, εκπαίδευσης (από 150  μg/m3).
6. Τα περαιτέρω μέτρα που δύναται να επιβληθούν, επιλέγονται ανάλογα με την πηγή εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων και αφορούν σε:
α) συστάσεις περιορισμού των εκπομπών από εστίες καύσης, ιδίως με την ορθή χρήση των συστημάτων θέρμανσης,
β) περιορισμό των βιομηχανικών εκπομπών, με μείωση της δραστηριότητας μόνο των ρυπογόνων εγκαταστάσεων (πάνω από 100 μg/m3) και
γ) περιορισμό των κυκλοφοριακών εκπομπών, μέσω συστάσεων προς τους οδηγούς, αλλά και απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένων τύπων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές (πάνω από 100 μg/m3).
7. Ειδικότερα σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης των τζακιών, διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη για διακοπή της χρήσης τους και η σύσταση για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης, αφορά σε ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης ιδιαίτερων υψηλών συγκεντρώσεων (με βάση την περσινή εμπειρία 1-2 φορές) και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και πρωτίστως θα εφαρμόζεται, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, η διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με εξαίρεση τα κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα των πολιτών και η αποτύπωση του συγκεκριμένου μέτρου έχει προληπτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην εφαρμογή αστυνομικών μέτρων.
Άλλωστε, εκτός από τη θέσπιση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι περαιτέρω προσπάθειες εστιάζονται σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς σε όλα τα στάδια αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Υπενθυμίζεται ότι για τις εναλλακτικές συσκευές θέρμανσης (μικροί οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες, θερμαντήρες χώρου – σόμπες, εντιθέμενα και ενεργειακά τζάκια), υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6690/15.6.2012 (ΦΕΚ 1914/Β/2012). Κατά το τελευταίο έτος, έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε προϊόντα εναλλακτικών  συσκευών θέρμανσης, ενώ για τον έλεγχο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και παραπλανητικών ισχυρισμών σε εναλλακτικές συσκευές θέρμανσης, έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Επίσης, για τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, μπριγκέτες ξύλου, καυσόξυλα κ.α), έχει εκδοθεί Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (198/30.9.2013) για τη θέσπιση προδιαγραφών, ενώ η λιανική πώληση καυσόξυλων ελέγχεται από την Υπηρεσία Ελέγχου Αγοράς (ΥΠΕΑ) της Γεν. Γραμ. Καταναλωτή και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης (Τμήματα Εμπορίου) και πραγματοποιούνται αναλύσεις επί των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τους ελέγχους, από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΩΡΟ 3 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ!

To thermansipress.gr, το πληρέστερο ενημερωτικό site για τη θέρμανση, και η Sani hellas σας δίνουν τώρα τη δυνατότητα να διεκδικήσετε έναν πρωτοποριακό θερμοπομπό ο οποίος θα ζεστάνει το σπίτι σας αλλά και την… τσέπη σας!
Πώς θα γίνει αυτό;  Λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό που διοργανώνει το thermansipress.gr προσφέροντας συνολικά 3 θερμοπομπούς του γαλλικού ομίλου Atlantic.
Πρόκειται για την κορυφαία σειρά θερμοπομπών F118 Design Digital, τους οποίους διανέμει στην Ελλάδα η εταιρία Sani hellas.
Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να κάνετε like στη σελίδα του thermansipress.gr στο facebook!
Διεκδικήστε κι εσείς τους πρωτοποριακούς θερμοπομπούς της Sani hellas κάνοντας κλικ ΕΔΩ!

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ ΤΗΣ SANI HELLAS

                                                                                                                      Τη νέα σειρά θερμοπομπών F118 Design Digital του Γαλλικού ομίλου Atlantic φέρνει στην Ελλάδα η Sani hellas.
Πρόκειται για έναν νέο, πρωτοποριακό θερμοπομπό ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού νοικοκυριού για μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση.
Ο θερμοπομπός F118 Design Digital σχεδιάστηκε στη βάση του ήδη πετυχημένου μοντέλου F117 Design. Κομψή σχεδίαση, ποιότητα κατασκευής, πρακτικές διαστάσεις, αμεσότητα στη θέρμανση, αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση. Αυτό που προστέθηκε στο θερμοπομπό F118 Design Digital είναι ο νέος σύγχρονος ηλεκτρονικός ψηφιακός θερμοστάτης χώρου Atlantic, με απόκλιση ± 0,1C°.
Ακόμη μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση
Ο θερμοστάτης είναι digital (ψηφιακός) και αναγράφει στο καντράν τη δεδομένη κάθε στιγμή θερμοκρασίας χώρου. Επίσης διαθέτει χρονοδιακόπτη (timer). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει σε πόση ώρα να σβήσει ο θερμοπομπός (1 έως 24 ώρες). Δυνατότητα για αυτόματο άναμα του θερμοπομπού μετά από την επιλεγμένη χρονική περίοδο (1 έως 24 ώρες). Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ρύθμισει το θερμοστάτη (καλιμπράρισμα), ώστε να αντιστοιχεί ακριβώς η θερμοκρασία χώρου με τη θερμοκρασία που απεικονίζεται στο καντράν (θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ καλής ποιότητας θερμόμετρο).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ψυχρή αντίσταση θωρακισμένη σε αλουμίνιο.
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου ακριβείας (απόκλιση ±0,1C°)
• Ψηφιακή απεικόνιση της θερμοκρασίας χώρου
• Δυνατότητα χρήσης χρονοδιακόπτη (Timer) για αυτόματο σβήσιμο του θερμοπομπού μετά από την επιλεγμένη χρονική περίοδο (1 έως 24 ώρες)
• Δυνατότητα χρήσης χρονοδιακόπτη (Timer) για αυτόματο άναμα του θερμοπομπού μετά από την επιλεγμένη χρονική περίοδο (1 έως 24 ώρες)
• Δυνατότητα ρύθμισης του θερμοστάτη (καλιμπράρισμα), ώστε να αντιστοιχεί ακριβώς η θερμοκρασία χώρου με τη θερμοκρασία που απεικονίζεται στο καντράν
• Επιλογές λειτουργίας: Άνετη (comfort), Οικονομική (Eco), Παγετώνα
• Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor)
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Χρώμα : λευκό (RAL 9016).
• Εγγύηση 5 χρόνια από τον επίσημο αντιπρόσωπο (Sani hellas)

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ: ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ

                                                             Επειδή σε θεωρητικό επίπεδο γράφονται και λέγονται πολλά, καλό θα ήταν οι αναγνώστες μας να έχουν μία εικόνα ενός λέβητα πέλλετ σε λειτουργία. Το παρακάτω βίντεο δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες συσκευές θέρμανσης δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένες, οι καταναλωτές να έχουν μία πιο σαφή εικόνα για το πώς λειτουργούν και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των λεβήτων που καίνε πέλλετ ξύλου.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

                                                                                Πλησιάζει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος και σταδιακά επανέρχεται ως θέμα συζήτησης αυτό της θέρμανσης. Βέβαια, το πώς θα κινηθούν τα νοικοκυριά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν όσον αφορά το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Από την πλευρά του πάντως ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης έχει δηλώσει ότι: «Οι τελικές αποφάσεις για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη θέρμανση θα ληφθούν το Σεπτέμβρη, καθώς το θέμα είναι υπό μελέτη».

Μιλώντας προ ημερών στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Οικονομικών τόνισε πως ότι το προηγούμενο έτος πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης.

Σχετικά με το φόρο ακινήτων, ο κ. Μαυραγάνης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το υπουργείο θα είναι έτοιμο να θέσει σε εφαρμογή τον ενιαίο φόρο από το 2014, ώστε να εισπράττεται πλέον από τις ΔΟΥ και όχι μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ.

Όσον αφορά το θέμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, ο κ. Μαυραγάνης μίλησε για το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η χώρα με πρώτο βήμα τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Πάντως, ακόμα κι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, με την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι σαφές ότι συσκευές εναλλακτικής θέρμανσης όπως είναι οι σόμπες πέλλετ, οι λέβητες πέλλετ, τα κλιματιστικά κλπ θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και φέτος. 

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

                                                                                       Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης, πέραν όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της αισθητικής του χώρου σας, γλιτώνοντάς σας από έξοδα για πίνακες ζωγραφικής, διακοσμητικά στοιχεία κλπ. Ειδικότερα, τα πάνελ με μεταλλική πρόσοψη προσφέρουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της πρόσοψής τους. Έτσι, μπορούμε να ζητήσουμε από την εκάστοτε εταιρία την εκτύπωση οποιουδήποτε σχεδίου εμείς επιθυμούμε ή ακόμα και μιας φωτογραφίας που έχουμε τραβήξει με τη μηχανή μας.

 Με αυτό τον τρόπο το πάνελ μετατρέπεται αυτόματα σε έναν πίνακα ζωγραφικής ο οποίος επιπλέον θερμαίνει το χώρο μας. Επιπλέον, υπάρχουν πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης με φινίρισμα μαύρου γυαλιού ή και καθρέφτη. 

Το οπτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το εξαιρετικά λεπτό πάχος των πάνελ και την τοποθέτηση που θα επιλέξουμε, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...