Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ


                                                                                                Μία κατηγορία θέρμανσης που βασικό χαρακτηριστικό της έχει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την απευθείας μετατροπή της σε θερμική ενέργεια και άρα μεταφοράς θερμότητας στο χώρο μέσω τερματικών μονάδων, περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως:

Ηλεκτρικός λέβητας
Λέβητας ιόντων
Θερμοπομποί
Θερμοσυσσωρευτές
Θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία

Τα κριτήρια επιλογής μίας από τις προαναφερόμενες προτάσεις, δεν αφορούν την  θερμική ικανότητα των μονάδων, αφού η απόδοση παραμένει από 95% έως 99% ίδια για όλες. Δηλαδή για κάθε 1 KW ηλεκτρικής ισχύος που δαπανούμε παίρνουμε σχεδόν 1KW θερμικής ( 859,85 Kcal/h ).

Αφορούν όμως τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την συγκριτικά μεταξύ τους, ομαλότερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά της θερμότητας στο χώρο, καθώς και στις απαιτούμενες προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία, που αυστηρή προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η πολύ καλή μόνωση της κατασκευής – οικίας. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται περιγραφή για κάθε μία από τις προτάσεις και έπονται συγκριτικοί πίνακες παρουσίασης της σχέσης αξίας κτήσης – κόστος χρήσης.

Ηλεκτρικοί λέβητες

Ένας ηλεκτρικός λέβητας αποτελείται από ένα μεταλλικό δοχείο (εναλλάκτη) με νερό στο οποίο είναι εμβαπτισμένη μία αντίσταση (ανοξείδωτη). Το δοχείο μπορεί να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο. Για την εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού στον εναλλάκτη χρησιμοποιείται ένας κυκλοφορητής, ενώ για την ασφαλή λειτουργία του περιέχει και ένα δοχείο διαστολής. Επιπλέον ασφαλιστικές διατάξεις όπως η βαλβίδα ασφαλείας, αισθητήρες θέρμανσης αλλά και πίεσης, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον για την λειτουργία του.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για την εγκατάστασή του – λεβητοστάσιο – ούτε δεξαμενές για την αποθήκευση καυσίμων. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να χρειαστεί αλλαγή τιμολογίου της ΔΕΗ λόγω μη επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος της υπάρχουσας εγκατάστασης. Απαιτείται λοιπόν υπεύθυνη ενημέρωση από τον υποψήφιο προμηθευτή και αντίστοιχη ενημέρωση από την ΔΕΗ για το σχετικό κόστος.

Όπως και όλες οι εφαρμογές στην ηλεκτρική θέρμανση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος λειτουργίας διότι είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, με εξαίρεση την χρήση πετρελαίου – συνάρτηση πάντα των εκάστοτε πολιτικών τιμολόγησης που ακολουθούνται γενικότερα.

Λέβητας ιόντων

Για τον λέβητα ιόντων ισχύουν ό,τι και για τον ηλεκτρισμό, η διαφορά εντοπίζεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας του. Συγκεκριμένα η θερμική ενέργεια παράγεται άμεσα με την εξαναγκασμένη κίνηση των μορίων του νερού και όχι επαγωγικά μέσω της επαφής του νερού χαμηλής θερμοκρασίας με την αντίσταση – αγωγό θερμότητας – υψηλής θερμοκρασίας. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση εντός του θαλάμου του λέβητα ηλεκτροδίων αντί των αντιστάσεων. Η συνεχής αλλαγή της πολικότητας (+/-) που φθάνει και τις πενήντα (50) φορές το δευτερόλεπτο αναγκάζει τα ιόντα να ταλαντεύονται παράγοντας θέρμανση. Παραμένει το υψηλό κόστος λειτουργίας όπως και στην περίπτωση του ηλεκτρικού λέβητα.

Θερμοσυσσωρευτές

Οι θερμοσυσσωρευτές είναι συσκευές κατασκευασμένες να λειτουργούν τις χρονικές περιόδους μειωμένου τιμολογίου από την ΔΕΗ, αποθηκεύοντας τη θερμότητα σε υλικά μεγάλης θερμικής μάζας (πυρότουβλα ). Αποδίδουν τη σωρευμένη θερμότητα στο χώρο όταν απαιτείται από τον χρήστη, με σταδιακή αποβολή της, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ηπιότερα τη θερμική άνεση. Κατασκευαστικά είναι ογκώδης με όχι ιδιαίτερη αισθητική. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι μία ποιοτική μορφή θέρμανσης, άμεσα όμως εξαρτημένης από την πολιτική των μειωμένων τιμολογίων (νυχτερινό).

Θερμοπομποί

Οι θερμοπομποί είναι ηλεκτρικά σώματα που μεταφέρουν τη θερμότητα στο χώρο με ακτινοβολία και μεταφορά. Περιλαμβάνουν στον εξοπλισμό τους ισχυρές αντιστάσεις και μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες για την αποτελεσματική συναλλαγή της θερμότητας με τον εσωτερικό αέρα. Προϋπόθεση για την τοποθέτησή τους είναι η ισχυρή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ικανή να εξυπηρετήσει τα υψηλά ηλεκτρικά φορτία των αντιστάσεων. Θα τονίσουμε το υψηλό κόστος λειτουργίας, χαρακτηριστικό όλων των μορφών ηλεκτρικής θέρμανσης.

(www.pathfinder.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...